Gizlilik Politikası

  1. Bİ İŞARET, ALICI’ya daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülükleri kapsamında Bİ İŞARET Uygulaması (“UYGULAMA”) üzerinden ALICI’nın adı, soyadı, kullanıcı adı, cinsiyeti, doğum tarihi, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.
  2. Bİ İŞARET, kişisel veri sahibi olan ALICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ALICI, UGULAMA ekranında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikaları okuduğunu ve Bİ İŞARET’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (KVKK) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına izin vermiş/icazet etmiş sayılır.
  3. ALICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.
  4. Bİ İŞARET; ALICI’nın aktardığı kişisel verileri (kendisinin ve kanuni temsilcisi olduğu küçüklerin), işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. Bİ İŞARET, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. Bİ İŞARET, ALICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.
  5. ALICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler ALICI’nın cihazına yerleştirilir. Uygulamada ALICI’ya yahut alt kullanıcılara özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, UYGULAMA’nın içeriğini iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; uygulamada gezinme bilgilerini ve/veya kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Uygulama çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Uygulama üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve UYGULAMA oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve UYGULAMA’ya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
  6. UYGULAMA çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya mobil uygulamanın reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için mobil uygulamaya reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, UYGULAMA’nın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.
  7. Bİ İŞARET, ALICI bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ALICI verilerinin aktarımı hususunda Bİ İŞARET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ALICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. Bİ İŞARET, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.
  8. Bİ İŞARET, KVKK’nın öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.
  9. Bİ İŞARET, ALICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ALICI talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Bİ İŞARET’e göndermelidir. Talebin Bİ İŞARET tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ALICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.
  10. ALICI, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ALICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Bİ İŞARET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.